Vik EP N2 CC4 | Trygg Vei AS
Vik EP N2 CC4

Vik EP N2 CC4

Vik-EP N2 er en del av Vik Ørsta sitt optimerte ensidige standard vegrekkverk. Rekkverket er hovedproduktet i en komplett familie av skinne rekkverk som inneholder flere typer vegrekkverk, brurekkverk, overganger, avslutninger osv. Dette er det mest benyttede skinne vegrekkverket i Norge.