Maskiner og utstyr | Trygg Vei AS

Maskiner og utstyr

Vår maskinpark

Maskinparken vår er i stor grad utviklet og bygget for egen regi. Dette har vi gjort for å få maksimal utnyttelse og tilpasning til de oppgavene de skal løse. Det meste av utstyret er radiostyrt, og krever høy teknisk kompetanse. Maskinparken består av moderne, helautomatiserte stolperigger, kranbiler, hjullastere og gravemaskiner.

Trygg Vei AS er godt i gang med å bygge nye rigger, fornye og utvide bedriftens maskiner og utstyr. Vi er har nå bygget ferdig Rigg nr 9 og denne er godkjent og i drift. Pr. i dag har vi 3 stk. rigger som har Euro 6, rigg 7, 8 og 9.