Vik cc4 – W3 | Trygg Vei AS
Vik cc4 – W3

Vik cc4 – W3

Vik-W3 er Vik Ørsta sitt optimerte ensidige standard vegrekkverk. Rekkverket er hovedproduktet i en komplett familie av skinne rekkverk som inneholder flere typer vegrekkverk, brurekkverk, overganger, avslutninger osv. Dette er det mest benyttede skinne vegrekkverket i Norge.