Varsel om ekstraordinær prisjustering 2021

Oslo, 28.05.2021

Kjære kunde,

På grunn av økte råvarepriser, som fører til ekstraordinære prisøkninger fra våre europeiske og asiatiske leverandører, samt kraftig vekst i våre kostnader for sjøtransport pga Covid-19, varsler vi med dette prisøkning på våre produkter.

For å unngå større prisøkninger enn nødvendig, har vi delt mellom flettverk og øvrige produkter, basert på innsatsfaktorer til vår egen produksjon og importerte produkter. Prisøkningen blir derfor som følger:

Prisøkning flettverk: 10.7%
Prisøkning øvrige stål og aluminiumsprodukter: 15.2%

Til informasjon vedlegges grafer som viser prisutvikling på stål og frakt det siste året, som støtter opp behovet for prisjustering:

Kilde: London Metal Exchange.

Prisutvikling frakt fra Asia: Kilde: SCFI

På grunn av situasjonen i råvaremarkedene, opplever vi at våre leverandører vegrer seg for lengre vedståelsesfrister enn 14 dager på sine produktpriser til oss. Vi gjør derfor oppmerksom på at vi kun gir 30 dagers vedståelsesfrist på våre priser og tilbud til markedet. Vi oppfordrer våre kunder å ta tilsvarende forbehold mot sine sluttkunder, for redusere risiko og konsekvensen for dere.

Ytterligere prisøkninger kan komme, dersom trenden vedvarer.

I de tilfeller vi som leverandør er bundet av løpende kontrakter, vil vi alltid forholde oss til avtalte prisjusteringsmekanismer.

Nye priser vil være gjeldende f.o.m 01.07.2021.

Våre salgsavdelinger står til deres disposisjon, dersom dere har behov for ytterligere informasjon.

Vi benytter samtidig muligheten til å takke for at dere benytter våre produkter og tjenester.

Med vennlig hilsen

Les andre artikler

Fornyet tillit – vinner omfattende rammeavtale med Statnett

Garda Sikring søker etter nye montører!