Garda Sikring ekstraordinær prisjustering 2021

Kjære kunde, Oslo, 24.10.2021

 

På grunn av eskalerende råvarepriser, som fører til ekstraordinære prisøkninger fra våre europeiske og asiatiske leverandører, samt fortsatt kraftig vekst i våre kostnader for sjøtransport, varsler vi med dette prisøkning på våre produkter.

Vi har vært tilbakeholdne med ytterligere økninger siden sommeren i et håp om at situasjonen i markedet skulle normalisere seg, men vi ser oss nå nødt til å foreta en ny justering for å kunne absorbere prisøkningene fra våre leverandører. Prisøkningen blir derfor som følger:

  • Prisøkning flettverk: 5.7%
  • Prisøkning øvrige stålprodukter: 5.9%
  • Prisøkning øvrige aluminiumsprodukter: 17.2%
  • Prisøkning øvrige elektromateriell: 3.9%

Til informasjon vedlegges grafer som viser prisutvikling på stål, zinc, aluminium og frakt siden i sommer, som støtter opp behovet for prisjustering:

Kilde: London Metal Exchange.                                                                                      Kilde: London Metal Exchange.

 

På grunn av situasjonen i råvaremarkedene, opplever vi fortsatt at våre leverandører vegrer seg for lengre vedståelsesfrister enn 14 dager på sine produktpriser til oss. Vi gjør derfor oppmerksom på at vi kun gir 30 dagers vedståelsesfrist på våre priser og tilbud til markedet. Vi oppfordrer våre kunder å ta tilsvarende forbehold mot sine sluttkunder, for redusere risiko og konsekvensen for dere.

Ytterligere prisøkninger kan komme, dersom trenden vedvarer. Nye priser vil være gjeldende f.o.m 15.11.2021.

Våre salgsavdelinger står til deres disposisjon, dersom dere har behov for ytterligere informasjon.

Vi benytter samtidig muligheten til å takke for at dere benytter våre produkter og tjenester.

Med vennlig hilsen

Les andre artikler

Garda Sikring søker etter nye montører!

VI FUSJONERER OG BLIR GARDA SIKRING